Deník

zde najdete všechno možné, od hudby, sportu, přírodě atd..........

Jezero Bajkal


Bajkal (Байкал) leží v jižní části Východní Sibiře v Rusku. Obvyklé vysvětlení původu jména Bajkal je z turkického Баикуль, což znamená bohaté na ryby. To však není vědecky doložené, existuje možnost, že slovo je mongolského původu.

Bajkal se rozkládá v Burjatské republice a v Irkutské oblasti. Je největším jezerem na Sibiři a po Kaspickém moři druhé největší jezero na světě. Je obklopen horskými hřbety vysokými až 2 000 m nad jeho hladinou. Má rozlohu 31 500 km². Je 636 km dlouhé a šířka se pohybuje v rozmezí od 27 do 80 km. Pobřeží je přibližně 2 100 km dlouhé a jen mírně členité. Jeho největší záhyby jsou zálivy Barguzinský, Čivyrkujský a Velký Proval, zátoky Ajaja a Frolicha a poloostrov Svatý nos.

Jezero Bajkal drží tři světová prvenství. Je to nejhlubší a nejstarší jezero na Zemi a je největší zásobárnou pitné vody na světě. Roku 1996 bylo jezero Bajkal zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Nejstarší a nejhlubší na světě

Stáří jezera se odhaduje na 25 až 30 milionů let. Je tvořeno hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek, eurasijské a amurské, které se každým rokem rozestupují zhruba o 2 cm. Prudké podvodní svahy najdete na západním břehu, naopak východní břehy jsou mírnější s nevelkými plochami mělčin.

Kotlina jezera se rozkládá přímo uprostřed Bajkalské riftové soustavy. Podle geofyzikálního výzkumu se pod vodní masou v různých částech kotliny nacházejí usazené vrstvy o tloušťce až 6 000 m. Za začátek vytváření bajkalské propadliny a jejího zaplňování vodou považuje většina vědců konec paleocénu a raný neocén (tzn. celkový věk jezera je přibližně 25 miliónů let).

Tektonické pohyby pokračují i v současné době, o čemž svědčí mnohá zemětřesení v oblasti, která jsou někdy doprovázena viditelným propadem částí břehů a dna jezera. V roce 1862 se v severní části delty Selengy propadl do hloubky 10 m pod vodu kus pobřežní souše o rozloze 200 km² a na jeho místě vznikl záliv Velký Proval.

Průměrná hloubka jezera je 730 m, maximální 1637 m (ve střední části kotliny). Průměrná nadmořská výška hladiny jezera je 456 m.

Největší zdroj pitné vody

Jezero Bajkal je největší zásobárnou sladké vody na světě. Jeho zásoby tvoří celou 1/5 světových zásob povrchové sladké vody (4/5 ruských zásob sladké vody). Voda je velmi průzračná (až 40 m), málo mineralizovaná a mírně alkalická. Celkový obsah soli nepřevyšuje 150 mg/l. Iontové složení je obdobné jako v přítocích. Voda je bohatá na kyslík ve všech vrstvách až do nejhlubších míst. Jeho obsah neklesá pod 9 až 10 mg/l.

Samá voda?

Rozloha povodí je 557 000 km². Celkový objem vody je 23 000 km³. Do Bajkalu ústí 336 řek a říček, z nichž největší jsou Selenga, Barguzin, Horní Angara, Turka a Sněžnaja. Z jezera vytéká pouze Angara (Dolní Angara), která ústí do Jeniseje. Je zde mnoho horkých pramenů, z nichž některé se využívají (Gorjačinsk, Chakusy).

Hlavní roli ve vodní bilanci hrají přítok říčních vod (58,24 km³) a srážky (9,26 km³), odtok přes Angaru (60,07 km³) a odpařování (9,45 km³). Rozdíl připadá na přítok podzemních vod.

Nejvyšší úroveň hladiny jezero dosahuje v srpnu a září a nejnižší v březnu a dubnu. Průměrná roční hodnota kolísání hladiny činí 0,8 m, stoletá 3 m. Průměrná dlouhodobá úroveň hladiny jezera stoupla přibližně o 1 m po postavení Irkutské přehrady.

Na jezeře je 27 ostrovů, z toho 22 stálých a 5 periodicky zaplavovaných. Největší jsou ostrovy Oľchon (730 km²) a Velký Uškanij (9,4 km²).

Teploty vody a vzduchu

Kotlina jezera leží v centru Asie, kde je ryze kontinentální klima. Velký vodní objem jezera má zmírňující dopad na klima na pobřeží. Sezónní a denní kolísání teploty a vlhkosti vzduchu je mírně sníženo. Ve srovnání s okolními oblastmi je u Bajkalu mírnější zima a chladnější léto. Průměrná teplota vzduchu v lednu a únoru je okolo -19 °C a v srpnu okolo 11 °C. Nejvyšší průměrná teplota je na západním pobřeží (-0,4 °C).

Teplota vody na povrchu je v srpnu na odkryté části 9 až 12 °C a u břehu někdy až 20 °C. Sezónní kolísání teploty se projevuje do hloubky 250 až 300 m. V důsledku větrů v létě dochází k pohybu povrchové teplé vody k protilehlému břehu a ke vzestupu hlubinné chladné vody u břehů od kterých fouká vítr. Hlouběji je teplota stálá 3,2 až 3,5 °С. Ve vrstvách u dna, ve velkých hloubkách byl zaznamenán vzestup teploty vody v důsledku ohřevu vnitřním teplem Země. Bajkal zamrzá většinou v lednu a rozmrzá v květnu. Tloušťka ledu je 70 až 115 cm.


Zvířata a rostliny, které jinde nenajdete

Rostlinný a živočišný svět jezera je velmi bohatý. Od hladiny až po nejhlubší místa ho obývá 600 druhů rostlin a 1 200 druhů živočichů. ¾ druhů se vyskytují pouze zde. Z rostlin je to především mnoho druhů rozsivek. Z prvoků zde žije mnoho druhů řasinek (okolo 300 druhů). Svérázní jsou bajkalští houbovci. Dále zde žije velké množství červů, měkkýšů, chrostíků a především korýšů. Právě korýši jsou významnou složkou jídelníčku ryb, třeba ryby Omul, kterou opravdu chytíte jen v Bajkale.

V jezeře žije 50 druhů ryb ze 7 řádů. Nejpočetněji je zastoupena skupina hlaváčovitých (25 druhů). Hlavní průmyslový význam z lososovitých má omul, který představuje ⅔ celkového ročního výlovu. Dále následují lipani a sízy. Největší představitel vodní fauny je jeseter, který dosahuje délky až 180 cm a váží 100 až 120 kg. Z ryb, které se průmyslově neloví, je nejznámější holměnka velká, živorodá ryba, která patří k endemickému řádu. Ze savců zde žije tuleň, nejznámější něrpa – tuleň bajkalský, v současné době kriticky ohrožený nezákonným lovem.

A teď za lidmi

Na pobřeží leží kromě půl milionového Irkutsku (Иркутск) města Sljudjanka, Bajkalsk a Babuškin, dále přístavy a obydlená místa Bajkal, Tanchoj, Vydrino, Usť-Barguzin, Nižněangarsk, Chužir a další. Většina z nich se nachází na jižním a jihovýchodním břehu. Vesnice Listvjanka je známá limnologickým ústavem a v posledních letech láká do nových hotelů především novou generaci ruských boháčů. Ve vesnici Velké Koty je hydrobiologická stanice. Na břehu jezera se rovněž nacházejí turistické chaty. V současné době na Bajkale zažívá své vzkříšení i buddhistická víra.

zdroj: ceskatelevize.cz

V oblasti Bajkalu je rozvinutý těžební a papírenský průmysl, výstavba lodí, zpracovávání ryb a rybolov. Na jezeře je rozvinutá místní lodní doprava a splavování dřeva.

Zajímavost: Jezero Bajkal jako vůbec první přeplaval v roce 1990 český dálkový plavec, nositel ocenění zasloužilý mistr sportu, Jan Novák (16. říjen 1942). Kromě Bajkalu překonal i kanál La Manche (1974), řeku Angaru a další.

28.01.2011 | Autor: zdroj:www.Rusko-info.czKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se