Deník

zde najdete všechno možné, od hudby, sportu, přírodě atd..........

Čína staví největší přehradu


Čína staví největší přehradní nádrž světa (Tři soutěsky)

voda

Velkolepý čínský projekt s názvem Tři soutěsky rozkládající se na toku řeky Jang-c ‘tiang aspiruje na pozici největšího elektrárenského komplexu na světě. Spadá také pod plány podporující rozvoj povodí již jmenované řeky. Hráz se nachází v oblasti soutěsky Xilingxia, jedné ze tří soutěsek na řece, která bude ovládat povodí 1 milionu kilometrů čtverečních s průměrným ročním odtokem cca 451 mld. kubických metrů. Pod otevřeným údolím přehradní části se nachází tvrdé skalní podloží z žulového kamene, které poskytlo příznivé topografické a geologické podmínky pro výstavbu přehrady.

Výhody

Tři soutěsky Čína

Ačkoli Tři soutěsky (anglicky The Three Gorges Project) nejsou nádrží s největší kapacitou na světě, jejich kapacita může velkou měrou přispět k snížení povodňového vrcholu o 27000 až 33000 metrů kubických za sekundu, čímž jsou největším projektem kontrolujícím stav vody na světě.

voda

V momentě, kdy bude nádrž dokončena, bude moci zvýšit stávající možnosti prevence před desetiletou velkou vodou v oddílu Jingjiang na zcela účinnou prevenci před stoletou vodou. To znamená, že 15 milionů lidí a 1,5 milionu hektarů zemědělské půdy v rovině Jianghan jsou chráněny před povodňovým ohrožením a mohou mu tak po celou dobu efektně čelit právě díky tomuto projektu.

Vzhledem k tomu, že výstavba byla zahájena před deseti lety, dosáhla několika světových rekordů a byla v ní použita celá řada průlomových technologií, které vznikaly průběžně s renovací a praxí v oblasti vědy a techniky.

Životní prostředí

Tři soutěsky s sebou nenesou jen obrovské hospodářské výhody, ale hrají také velkou roli při zlepšování ekologického prostředí na říční oblasti Jang-c ‘tiang.

Tři soutěsky - největší vodní elektrárna světa

Hlavní úkol - ochrana před povodněmi

Jak už jsme zmínili, může přehrada zabránit stoleté ba až tisícileté vodě. Čemu všemu však může ještě zabránit? Například sociálním problémům týkajících se různých epidemií nebo povodňového rabování. Vyrovnává terénní nerovnosti v údolí řeky, kontroluje přesuny písku a umožňuje tím snažší prohledávání dna jezera.

voda

Elektrárna bude poskytovat čistou energii

V porovnání s uhelnými palivy pro tepelné elektrárny jsou schopny Tři soutěsky stejného výkonu za současného snížení emisí 100 milionů tun oxidu uhličitého, 2 milionů tun oxidu siřičitého, 0,37 milionu tun oxidu dusíku a hodně odpadních vod a pevného odpadu. To bude velký krok směrem ke zlepšení životního prostředí, zejména předcházení kyselých dešťů a skleníkového efektu na východě a ve středu Číny.

Tři soutěsky - symbol čínské megalománie

 

Rozměry
Typ: přehrada
Rozloha: 1084 km²(108400 hektarů)
Délka: 650 km
Objem: 39,3 km³
Max. hloubka 113[1] m
Ostatní
Přítok vody: Jang-c'-ťiang
Odtok vody: Jang-c'-ťiang
Provincie: Chu-pej
Státy: Čínská lidová republika Čínská lidová republika
Světadíl: Asie

Největší přehrada světa se nachází v Číně. Nazývá se "Tři soutěsky" (čínsky San-sia, anglicky Three Gorges) a byla vybudována na středním toku Dlouhé řeky (Jang-c'-ťiang). Stavba byla zahájena v prosinci 1994, dokončena byla v červnu 2003. Celkové investice na realizaci projektu dosahují více než 24 miliard dolarů (593 miliard korun), ale podle neoficiálních údajů může být skutečná částka až trojnásobně vyšší. Součástí stavby je hydroelektrárna s 26 generátory s ročním výkonem kolem 18.200 megawattů. Tím by měla být pokryta až jedna desetina celkové spotřeby energie v zemi. Přehradní hráz gigantické vodní nádrže je 2.309 metrů dlouhá a 181 metrů vysoká. Postupně vytváří jezero o délce 640 kilometrů a hloubce 170 metrů. Voda už pohltila desítky měst a stovky vesnic. Pod hladinou zmizela i cenná archeologická naleziště. Vystěhovány byly více než dva miliony lidí. Ekologické škody jsou obrovské.

Největší přehrada světa. Velkolepé dílo nebo ekologická katastrofa? Čínská vláda považuje Tři soutěsky za velkolepé dílo, ochránci životního prostředí mají jiný názor. Jak ve své loňské zprávě upozornil Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF), monument ohrožuje existenci některých vzácných živočichů, například sladkovodního delfína bílého, jež se vyskytuje pouze na Dlouhé řece a jehož početní stav se odhaduje na posledních třináct kusů. Nádherná příroda v okolí vápencových kaňonů, která po dlouhá staletí sloužila jako zdroj inspirace pro básníky a malíře, byla zničena. Vzácný ekosystém v oblasti byl necitlivými zásahy vážně narušen a výrazně se začaly měnit i regionální klimatické podmínky.

Na celém toku řeky se v současné době staví nebo plánuje výstavba dalších 46 velkých přehrad, což Čína považuje za prestižní záležitost. Kromě zajištění potřebněho množství elektrické energie chce čínské vedení svým budovatelským úsilím dokázat nadvládu člověka nad přírodou.

Největší přehrada světa. Velkolepé dílo nebo ekologická katastrofa? Domnělé zkrocení přírody se ukázalo v poněkud jiném světle při záplavách v září 2004. Přívalové deště zvedly průtok na Dlouhé řece na nejvyšší hodnotu za posledních 100 let. Evakuovány byly statisíce lidí, bylo zničeno 130 tisíc domů a stovky lidí zemřely. Na přehradě Tři soutěsky byl vyhlášen stav pohotovosti a veřejnost byla ubezpečována, že hráz nápor vody vydrží. Odpovědní funkcionáři nicméně připustili, že pokud by hladina ještě chvíli stoupala, situace by se vymkla kontrole a další statisíce lidí pod přehradou by bylo nutné evakuovat. Nebýt přehrady, počet potenciálně evakuovaných by byl mnohonásobně nižší. Úřady přikročily k preventivním opatřením a varovaly obyvatele, aby se připravili na opuštění svých domovů. To poněkud koliduje s tvrzením, že jednou z hlavních funkcí díla je potlačení škod způsobených záplavami.

Někteří vědci zpochybnili odolnost hráze proti zemětřesení nebo sesuvům půdy. Následky případného protržení nádrže s 40 miliardami krychlových metrů vody si lze jen těžko představit.

V roce 2003 objevili inspektoři v přehradě zhruba 80 trhlin. "Pokud voda nateče do těchto štěrbin, mohlo by to mít negativní důsledky, takže je teď pečlivě utěsňujeme," prohlásil tehdy vedoucí inspekčního týmu Pchan Ťia-čung.

Stavební šílenství čínských megalomanů považuje mnoho lidí za katastrofu. Odborníci upozornili, že dílo bude zadržovat splašky a průmyslový odpad. Profesor Fan Siao připomíná, že na na přítocích Dlouhé řeky se staví dalších 200 přehrad. "Vezměte si například tuto přehradu," říká na adresu jedné ze staveb v přilehlém údolí. "Protože výše proti proudu pokáceli všechny lesy, řeka je plná bahna a různých nánosů. A to všechno zůstane v nádrži, ani ne za sto let ji přitom nánosy zcela zaplní. A co budeme dělat potom?" ptá se profesor.

Ekologičtí experti apelují, že v příštích desetiletích začne Jang-c'-ťiang vysychat podobně jako Žlutá řeka (Chuang-Che). To však nadšeným budovatelům ve vedení čínského státu nebrání připravovat projekt na převedení části vody mezi oběma řekami. V horním toku Dlouhé řeky vznikne podle plánu 300 metrů vysoká hráz, z níž bude systémem tunelů, kanálů a čerpacích stanic proudit voda do několik stovek kilometrů vzdálené Žluté řeky. Kritici varovali, že s poklesem hladiny začne klesat i úroveň spodních vod v okolí a sníží se samočistící schopnost řeky. Jenomže akutní nedostatek vody už mění čvrtinu čínského území v poušť a dolní tok Chuang-Che každoročně vysychá, takže kritické hlasy nebudou pravděpodobně vyslyšeny.

Satelitní fotografie přehrady Tři soutěsky. Mapa Číny s vyznačenou pozicí přehrady Tři soutěsky.

   Satelitní snímek a mapa s vyznačenou pozicí přehrady Tři soutěsky.


Při odklonu toku museli dělníci vyhloubit v tvrdém žulovém podloží dvě stě metrů hluboké nové koryto Celkové investice na realizaci projektu dosahují více než 24 miliard dolarů. 

Voda byla dočasně odvedena kanálem vybudovaným v roce 1997. Při odklonu toku museli dělníci vyhloubit v tvrdém žulovém podloží dvě stě metrů hluboké nové koryto.

Na výstavbu hráze se spotřebovalo 27,15 milionu kubických metrů cementu a 281 tisíc tun kovu. Systém pěti plavebních komor je největší na světě. 

Na výstavbu hráze se spotřebovalo 27,15 milionu kubických metrů cementu a 281 tisíc tun kovu. Systém pěti plavebních komor je největší na světě.

Hlavní hráz je 1,5 kilometru dlouhá, 181 metrů vysoká a 126 metrů široká. Nádrž pojme téměř 40 miliard krychlových metrů vody, která zaplavuje oblast o rozloze více než 1 tisíc čtverečních kilometrů. 

Hlavní hráz je 1,5 kilometru dlouhá, 181 metrů vysoká a 126 metrů široká. Pojme téměř 40 miliard krychlových metrů vody. Vzniklé jezero zaplavuje oblast o rozloze více než 1 tisíc čtverečních kilometrů.

22.04.2009 | Autor: zdroj:GreenpeaceKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se