Deník

zde najdete všechno možné, od hudby, sportu, přírodě atd..........

Bajkal

 siberia-2004-route


Jezero Bajkal

Jezero Bajkal leží na jihu Východní Sibiře v ruské Burjatské republice v Irkutské oblasti. Je po Kaspickém jezeře druhým největším jezerem v Rusku. Je tvořeno hlubokou příkopovou propadlinou na rozhraní dvou tektonických desek, euroasijské a amurské, které se každým rokem rozestupují přibližně o 2 cm.

Bajkal má rozlohu 31 500 km čtverečních, délku 636 km a šířku od 27 do 79,4 km. Průměrná nadmořská výška hladiny jezera je 456 m, průměrná hloubka 730 m, ve střední části kotliny pak dosahuje 1 637 m a představuje tak nejhlubší jezero na Zemi.
Rozloha povodí je 557 000 km čtverečních, celkový objem vody činí 23 000 km krychlových. V Bajkalu se nachází 20 % světových zásob povrchové sladké vody a je tak největší zásobárnou pitné vody na světě.
Pobřeží je málo členité a přibližně 2 100 km dlouhé. Jezero Bajkal je obklopeno horskými hřbety vysokými až 2 000 m vzhledem k jeho hladině.
Do Bajkalu ústí 336 řek a říček, z nichž největší jsou Selenga, Barguzin, Horní Angara, Turka a Sněžnaja. Odtéká jen jediná - Angara. Na západním břehu jsou pobřežní i podvodní svahy velmi prudké, na východě naopak nalezneme mírnější.
Na jezeře je 27 ostrovů, z toho 22 stálých a 5 pravidelně zaplavovaných. Největším je Olchon o rozloze 730 km čtverečních.
Voda je velmi průzračná, málo mineralizovaná a mírně alkalická.

 
 

Velký vodní objem jezera má zmírňující dopad na pobřežní klima. Ve srovnání s okolními oblastmi je u Bajkalu mírnější zima a chladnější léto. Průměrná teplota vzduchu v lednu a v únoru je okolo - 19 °C, v srpnu asi 11 °C, teploty ale někdy v zimě klesají až na - 40 °C. Bajkal zamrzá většinou v lednu a rozmrzá v květnu. Tloušťka ledu je 70 - 115 cm.
Jezero Bajkal je rovněž nejstarší jezero na Zemi, jeho stáří se odhaduje na 25 - 30 miliónů let. Tehdy se v těchto místech vytvořila příkopová propadlina, která byla zatopena vodou. Tektonické pohyby pokračují i v současnosti, o čemž svědčí mnohá zemětřesení v oblasti, která jsou někdy doprovázena viditelným propadem částí břehů a dna jezera.

 

Původ jména Bajkal pochází podle jednoho výkladu z turkického slova, které znamená bohaté na ryby. Také je možné, že se jedná o slovo mongolského původu - v jazycích sibiřských národů znamená baj mnoho a gal vodu.

První informace o jezeře byly získány v 17. století, kdy bylo jezero poprvé geograficky popsáno a byly učiněny první pokusy o vytvoření mapy. V letech 1771 - 1772 provedli účastníci expedice Ruské akademie věd Georgi a Puškarjov vyměření jezera a v roce 1773 sestavili mapu.
Velký význam pro výzkum jezera mělo založení Východosibiřského oddělení Ruského geografického ústavu v roce 1851. V letech 1896 - 1902 sestavila hydrografická expedice pod vedením F. K. Driženka atlas a lodní mapu.
V roce 1916 byla sestavena trvalá komise pro výzkum Bajkalu při akademii věd. Systematický celkový průzkum byl zahájen v roce 1925 stacionářem bajkalského oddělení Akademie věd Sovětského svazu, které bylo v roce 1928 reorganizováno na limnologickou stanici v Listvjance. Ta se v roce 1961 změnila na Limnologický ústav Sibiřského oddělení Akademie věd SSSR. V lednu 1969 rada ministrů SSSR přijala speciální usnesení o ochraně a racionálním využití přírodního bohatství povodí Bajkalu.
Roku 1996 bylo jezero Bajkal zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Nejvýznamnějšími městy v okolí jsou Sljudjanka, Bajkalsk a Babuškin. Osídlen je zejména jižní a jihovýchodní břeh. Ve vesnici Listvjanka je limnologický ústav a ve vesnici Velké Koty hydrobiologická stanice. Na břehu se rovněž nacházejí turistické chaty. V oblasti Bajkalu je rozvinutý těžební a papírenský průmysl, výstavba lodí, zpracovávání ryb a rybolov.


 

V oblasti jezera Bajkal žije mnoho endemitů. Vyskytuje se tu přibližně 600 druhů rostlin a 1 200 druhů živočichů. Z rostlin jsou to především rozsivky, z prvoků asi 300 druhů řasinek. Najdeme tu zajímavé bajkalské houby, velké množství červů, měkkýšů, chrostíků a korýšů.
V jezeře žije 50 druhů ryb ze 7 řádů. Nejpočetněji je zastoupena skupina hlaváčovitých, žije tu lososovitá ryba omul, která má velký význam pro rybolov. Dále jsou tu lipani a sízy. Největším jezerním živočichem je jeseter, který dosahuje délky až 180 cm a váží 100 - 120 kg. Z ryb, které se průmyslově neloví, je nejznámější holměnka velká, živorodá ryba, která patří k endemickému řádu. Ze savců zde žije tuleň bajkalský, který je ale existenčně ohrožen nezákonným lovem.


 

27.06.2008 | Autor: zdroj:quido


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se