Deník

zde najdete všechno možné, od hudby, sportu, přírodě atd..........

Amazonka

173_medium


Povodí řeky Amazonka

Amazonský deštný prales je nejrozsáhlejším tropickým pralesem na světě, pokrývá plochu asi 6 milionů čtverečních kilometrů a leží v 9 státech. Amazonie zabírá 56 % celkové rozlohy Brazílie, která je pátou největší zemí světa. Na území Brazílie je tedy jedna třetina všech deštných tropických pralesů světa.


Obrázky se po kliknutí zvětší

Řeka Amazonka má asi 1 000 přítoků a protéká jí přibližně 20 % celkového objemu sladké vody na celé zeměkouli. V této oblasti se nachází asi 10 % všech druhů rostlin a zvířat.
Z hlediska reliéfu můžeme do této oblasti započítat západní část jihoamerických Kordiller, Amazonskou nížinu, jih Guayanské vysočiny a brazilskou vysočinu.
Tropický deštný prales, který téměř celou oblast Amazonie pokrývá, je jedním z nejvýznamnějších kyslíkových zdrojů planety. Avšak vlivem těžby dřeva i jiných surovin, chovu dobytka, eroze půdy a stavění nových komunikací se výrazně zmenšuje oblast deštných pralesů na světě. Amazonské pralesy produkují 20 % světového kyslíku a obsahují 20 % sladkých vod světového říčního systému - brazilský říční systém zahrnuje 43 200 km řek. V Amazonii je držena značná část světového uhlíku, jehož uvolnění by mělo za následek výraznou změnu klimatu. Odlesněná půda totiž udrží 20 až 50 krát méně uhlíku než půda porostlá lesem.
Ročně zde naprší asi 2 000 mm vody. Oblasti záplav v době rozvodnění Amazonky zasahují až stovky kilometrů do okolní krajiny. V oblasti je vysoká vlhkost vzduchu.

Celá Amazonie je protkána množstvím národních parků a chráněných krajinných oblastí. Mezi nejdůležitější NP patří NP Amazonia, NP Rio Jau a NP Amacayacu. Za CHKO můžeme jmenovat například CHKO Pacaya Samiria.


Obrázky se po kliknutí zvětší

Tropické pralesy začaly vznikat před více než 100 miliony lety. Vývoj tu nebyl narušen nepříznivým obdobím, jakým byla jinde například doba ledová, a tak je tu nejvyšší druhová rozmanitost ze všech pozemských ekosystémů.
Na jediném hektaru deštného pralesa můžeme najít až 400 různých druhů ptáků, 125 druhů savců, 150 druhů plazů a obojživelníků, 150 druhů motýlů a mnoho dalších bezobratlých živočichů. Jediný hektar může také obsahovat až 200 druhů stromů, zatímco v lesích jiných podnebných pásem to je maximálně 25 druhů. V koruně jediného pralesního stromu můžeme najít na 30 druhů jiných rostlin.

 

Obrázky se po kliknutí zvětší

Původní obyvatelstvo se objevuje pouze výjimečně, dnes tu žije jen asi 7 % z celkového počtu obyvatel. Lidé žijí hlavně v okolí měst. Krajinu v oblasti devastuje turistický ruch, lidé nerespektují zvyky a práva původních obyvatel.
Hlavním městem Amazonie je Manaus, které získalo své jméno podle původního indiánského kmene Manáo. Místo bylo kolonizováno kolem roku 1657 a největšího rozmachu dosáhlo v letech 1890 - 1920 v době kaučukového boomu, kdy si zbohatlíci nechali vystavět ohromné paláce. Dnes je město Manaus důležitým obchodním přístavem exportu zemědělských a lesních produktů.


Obrázky se po kliknutí zvětší

Až pojedete do povodí řeky Amazonky, můžete zvolit pobyt v některém tzv. ekostředisku, dřevěném hotelu v džungli na pobřeží, anebo máte možnost vybrat si plavbu luxusní lodí. Také není špatný pobyt v městě Manaus doplněný výlety. Ekostřediska nabízí mnoho aktivit jako například cestování pralesem, projížďku na kanoích, lov piraní, noční pozorování aligátorů, návštěvu indiánských obydlí a podobně.

PICT2398

27.06.2008Komentáře

1 komentářů:
  • 09.02. 17:52, Sára Bujoková

    MOC VÁM DEKUJI ZA POMOC TENTO ČLÁNEK JE OPRAVDU FASCINUJÍCÍ A MOC MI POMOHL A MYSLÍM ŽE I MNOHÝM OTEVŘEL OČI DÍKY MOC.


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se