Deník

zde najdete všechno možné, od hudby, sportu, přírodě atd..........

Národní park Podyjí

reka


Národní park Podyjí na jihozápadní Moravě je nejmenší a pravděpodobně také nejméně známý národní park na území České republiky, i když si zasluhuje velkou pozornost. Tato unikátní oblast si zachovala do značné míry nedotčenou přírodu, snad vzhledem ke své poloze v hraničním pásmu s Rakouskem. Rozloha parku je 63 km čtverečních, chráněno je území toku řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem o délce asi 40 km. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal. Oblast byla vyhlášena národním parkem v roce 1991.


V NP Podyjí najdeme nádherné scenérie, vytvářené pestrými skalními amfiteátry, meandry, rozlehlými suťovými poli, stržemi, lesostepmi s teplomilnými rostlinami, nivami podél Dyje. Řeka Dyje tvoří až 200 m hluboké kaňony.

Podyjí je nesmírně rozmanité z hlediska flóry i fauny. V údolích rostou chladnomilné a stínomilné rostliny, na stráních naopak teplomilné. Tyto různé rostliny se vyskytují na relativně malé ploše. Chráněných rostlin je tu několik desítek druhů. K nejvýznamnějším patří kýchavice černá, měsíčnice vytrvalá, brambořík nachový, divizna nádherná, koniklec velkokvětý, kosatec dvoubarvý, volovec vrbolistý, 18 druhů orchidejí a další.

Na východním okraji národního parku se nachází zbytky dubových porostů, které byly dříve vykáceny a přeměněny na pastviny. Tam nyní převládá vřes obecný.

Na území parku žije více než 50 druhů savců, například vydra říční, sysel obecný, zajíc polní, prase divoké, srnec, jelen evropský. Mezi vzácné ptáky na tomto území patří dudek chocholatý, čáp černý, výr velký, sýc rousný, skorec vodní, ledňáček říční, sokol stěhovavý, raroh velký, strakapoud velký, krutihlav, rorýs obecný a další. Z plazů se tu můžeme setkat se všemi druhy užovek.
Dříve v NP působil škody muflon a daněk, kteří jsou tam nepůvodní a byli přemnoženi.
 
Podyjí je také zajímavé i pro vinaře, turisty pak může přilákat kromě zajímavé přírody i architektonické památky a okolí Vranovské přehrady.

vice: www.nppodiji.cz
14.12.2011Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se